• Muzej norosti

Konferenca Alpe Adria Donava mreža za dezinstitucionalizacijo

V letu 2021 smo v Muzeju norosti na Tratah vzpostavili Regijski center za deinstitucionalizacijo, ki je v prvem letu financiran s strani evropske platforme Civic Europe. V okviru projekta želimo vzpostaviti oblike oskrbe za ljudi v skupnosti, da bodo lahko ostali v svojem domu ali v bližini doma. Pandemija, ki je prizadela cel svet in posledice, ki so jih utrpeli najbolj ravno ljudje, ki so živeli ali še živijo v velikih institucijah, nas je še dodatno spodbudila, da moramo narediti bistveno več na področju oskrbe ljudi v skupnosti kot pa graditi velike institucije. V Sloveniji je razvijanje oskrbe v skupnosti ob veliki stopnji institucionaliziranosti še toliko bolj pomembno.


V okviru projekta smo zastavili tudi cilj, da organiziramo dvo-dnevno konferenco Alpe Adria Donava. To pomeni, da se ponovno srečamo skupaj, izmenjamo obstoječe stanje v različnih državah, zastavimo kontinuirano sodelovanje in vzpostavimo mednarodno podporo dezinstitucionalizaciji, tako v Sloveniji, kot tudi sosednjih državah.


V Sloveniji so gradili velike institucije posebej v severovzhodnem delu države, na robu, na podeželju. Raziskave nam tudi potrjujejo, da je v severovzhodnem delu države večja stopnja institucionaliziranosti. V prvem letu delovanja regijskega centra za deinstitucionalizacijo načrtujemo delo s tremi občinami, ki so na robu države, z vzpostavljanjem oskrbe za ljudi, ki živijo v vaškem okolju. Hkrati pa želimo aktivno sodelovati z ostalima dvema projektoma preobrazbe zavodov v državi, Domom na Krasu in CUDV Črno na Koroškem in seveda z dobrimi praksami preoblikovanja institucionalne oskrbe v službe v skupnosti, v sosednjih državah. Posebno sekcijo bomo na konferenci namenili ženskam v procesu deinstitucionalizacije.


Strokovnjake in ljudi z izkušnjami vabimo, da se udeležite mednarodne konference Alpe Adria Donava, ki bo potekala 10. in 11. junija 2021. Vabimo vas k pripravi in oddaji prispevka za konferenco in k pisanju strokovnega članka, ki ga bomo objavili v strokovnem zborniku o konferenci.


Na konferenci želimo razpravljati o izzivih zagotavljanja oskrbe v skupnosti:


  1. v podeželskem okolju,

  2. v času izrednih razmer, epidemije Covid-19,

  3. problemu »projektomanije« ali kako iz projektov preiti v sistemske rešitve,

  4. spominih, dediščini in javnem govoru, 5. ženskah in dezinstitucionalizaciji.

Termin konference: 10. - 11. junij 2021


Lokacija konference: Srečanje je predvideno v živo v gradu Cmurek, na naslovu Trate 7, Zgornja Velka, v primeru omejitev zaradi ukrepov C-19 ga bomo izvedli preko spleta.


Oddaja povzetka prispevka za konferenco: 15. 4. 2021

Povzetek v obsegu 300 besed v enem od naslednjih jezikov: slovenski, hrvaški, srbski, angleški (naslov, kratka predstavitev prispevka, 5 ključnih besed, kratka predstavitev avtorja).


Oddaja strokovnega članka za objavo v zborniku: 10. 7. 2021

Strokovni članek naj obsega od polovice do ene avtorske pole (8 - 16 strani). Napisan naj bo v enem od naslednjih jezikov: slovenski, hrvaški, srbski, angleški.Institut Museum des Wahnsinns, Trate

+386 070 433 219

+386 31 238 877

Trate 14c, 2213 Zgornja Velka, Slowenien

Steuernummer: 50139444

Registrierungsnummer: 6563309000

IBAN: SI56 2900 0005 1200 434, bei der UniCredit Bank

Das Kulturministerium der Republik Slowenien hat dem Museum des Wahnsinns für den Bereich der Kultur und des kulturellen Erbes den Status einer Institution, die im öffentlichen Interesse arbeitet, verliehen.

©2019, Muzej norosti. Proudly created with Wix.com