Skip to main content

Posvet: Kako (po)ostati del skupnosti?

Veröffentlicht: Mon, 13.05.2024 - 21:29
Projekt

Pod častnim pokroviteljstvom predsednika vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba organiziramo posvet o tem, kaj moramo storiti kot družba, skupnost in posamezniki, da bomo ustvarili pogoje za življenje v skupnosti za vse, za obdobja, ko smo začasno ali trajno ovirani, bodisi kot otroci, odrasli ali starostniki.
 

Posvet je namenjen uporabnikom in ponudnikom storitev dolgotrajne oskrbe, predstavnikom občin, CSD, nevladnim organizacijam ter vsej zainteresirani javnosti.  
 

Prijave sprejemamo do 30. 5. 2024. 
 Častni pokrovitelj predsednik Vlade RS 
dr. Robert Golob

 

Kdaj: ponedeljek, 3. junij 2024 

Kje: v Muzeju norosti na gradu Cmurek, Trate 7


Demokratična družba predpostavlja, da smo vsi ljudje vključeni v družbo in imamo enake možnosti sodelovanja in udeležbe v skupnosti ter lahko odločamo o lastnem življenju. Z zaskrbljenostjo vedno znova ponavljamo, da je danes v Sloveniji več kot 4000 odraslih državljank in državljanov, ki zaradi prirojene ali pridobljene oviranosti potrebujejo podporne storitve, nameščenih v zavode za dolgotrajno oskrbo. Številni, ki živijo doma, pa ne dobijo potrebne podpore za dostojno življenje. Konvencija o pravicah ljudi z oviranostmi, ki jo je Slovenija ratificirala že leta 2008, je jasna, kakor tudi Smernice Združenih narodov za dezinstitucionalizacijo:


“Institucionalizacija je v nasprotju s pravico ljudi z oviranostjo do neodvisnega življenja
in vključenosti v skupnost.”


Na posvetu z naslovom Kako (po)ostati del skupnosti bomo iz besede dezinstitucionalizacija, ki lomi jezik in buri družbene duhove, preusmerili pozornost k odgovornostim. Skupaj bomo iskali odgovore na vprašanje, kaj moramo kot družba, skupnost in posamezniki storiti, da bomo ustvarili pogoje za življenje v skupnosti za vse, za primere, ko smo začasno ali trajno ovirani, bodisi kot otroci, odrasli ali starostniki. Namreč: 


“Vsakdo ima dolžnosti do skupnosti, kajti samo v njej je mogoč svoboden 
in poln razvoj njegove osebnosti.” 
(29. člen Splošne deklaracije človekovih pravic)

 

Posvet je namenjen uporabnikom in ponudnikom storitev dolgotrajne oskrbe, predstavnikom občin, CSD, nevladnim organizacijam ter vsej zainteresirani javnosti.  

Prijava
Ker je število mest omejeno, sprejemamo prijave, in sicer do 30. 5. 2024 na info@muzejnorosti.eu
 


Program 
Posvet: Kako (po)ostati del skupnosti?
Častni pokrovitelj predsednik Vlade RS 
dr. Robert Golob


ponedeljek, 3. junij 2024
Muzej norosti na gradu Cmurek, Trate 7
 

9.00 - 10.30       Vodstvo po stalni razstavi Muzeja norosti 
10.30 - 11.00     Registracija in kava
11.00 - 11.30     Uvodne besede
     -     Nagovor častnega pokrovitelja predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba 
     -     Storitve v skupnosti in dezinstitucionalizacija, Simon Maljevac, Minister za solidarno prihodnost 


11.30 - 12.45     Kaj lahko skupnost stori že danes (primer Muzej norosti)
Izkušnja Regijskega centra za dezinstitucionalizacijo 
Pregled stanja v občini Šentilj 
Izkušnje občank in občanov
Razprava
 

12.45 – 13.00 Odmor 


13.00 - 14.30 Kako lahko pomagajo ponudniki storitev (dr. Andreja Rafaelič, IRSSV)
Primer preselitve iz zavoda v skupnost (Nevenka Kos, Saša Lesjak, Zavod RISA)
Pravica do stanovanja za vse (Maša Hawlina in Anja Lazar, IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora)
Preselitev iz SVZ Hrastovec v skupnost (Aleksander Gungl, SVZ Hrastovec)
Razprava


14.30 - 15.30         Zaključne misli in pogostitev 


Posvet organiziramo v okviru projekta Obvezna smer DI, ki ga sofinancira EU. V okviru projekta poteka tudi kampanja Kakšna norišnica!, namenjena splošni javnosti.


#Kakšna norišnica!!!
 

Anmeldung zur Zusendung von Informationen
 

Falls Sie über die aktuellen Ereignisse im Museum des Wahnsinns informiert werden möchten, schicken Sie uns bitte eine Anmeldung an unsere e-Mail Adresse.
 

Mit der Eintragung Ihrer e-Mail Adresse stimmen Sie zu, dass wir Sie über die Aktivitäten des Museums des Wahnsinns informieren. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Datenschutzes versichern wir Ihnen, dass wir Ihre e-Mail Adresse nicht für andere Zwecke verwenden oder an Dritte weiterleiten werden. Falls Sie die Informationen des Museums des Wahnsinns nicht mehr erhalten wollen, teilen Sie uns das bitte über info@muzejnorosti.eu mit und wir werden Ihre e-Mail Adresse umgehend aus dem Verteiler löschen. Danke für Ihr Vertrauen.

In welcher Sprache Sie den Newsletter erhalten möchten