Skip to main content

Strokovni posvet muzejev o varstvu težavne kulturne dediščine

Veröffentlicht: Mon, 13.05.2024 - 20:59

V Muzeju norosti smo na posvet o varstvu težavne kulturne dediščine povabili slovenske muzealke in muzealce, ki se pri svojem delu srečujejo s t.i. težavno dediščino. Ogledu Muzeja norosti bo sledila razprava o izzivih pri predstavljanju dediščine in iskanje možnosti za prihodnje povezovanje. 

 

 

Kdaj: ponedeljek, 20. 5. 2024
 

Kje: Muzej norosti na gradu Cmurek
 

Muzej norosti je leta 2014 ustanovila dediščinska skupnost z naslednjim poslanstvom:

  • V Muzeju norosti si s svojimi dejavnostmi prizadevamo za ohranitev in revitalizacijo gradu Cmurek, v katerem je več desetletij deloval Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec – Trate, in tako prispevamo k procesu dezinstitucionalizacije v Sloveniji.

Na posvet o varstvu težavne kulturne dediščine smo povabili slovenske muzealke in muzealce, ki se pri svojem delu srečujejo s t.i. težavno dediščino. Predstavili jim bomo ta svojevrsten muzej in njegovo osrednjo razstavo Neskončne Trate norosti. Sledila bo razprava o izzivih pri predstavljanju dediščine, ki jo označujemo z različni termini, kot so »težavna«, »težka«, »sporna«, »temačna dediščina« ter o izkušnjah z obiskovalci in obiskovalkami z namenom deliti dobre prakse. Pogovor bo moderirala dr. Alenka Pirman. V zaključku bomo preverili možnosti za prihodnje povezovanje in sodelovanje muzejev težavne dediščine. 


Program 

ponedeljek, 20. 5. 2024

  • 10.00: Prihod in kava
  • 10.30: Voden ogled po stalni razstavi Muzeja norosti 
  • 12.30 - 13.30: Kosilo
  • 13.30 - 15.30: Posvet moderira dr. Alenka Pirman

Muzej norosti je nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju kulture. V gradu Cmurek je na ogled 13 stalnih razstav. Slovensko muzejsko društvo je Muzeju norosti leta 2023 podelilo Valvasorjevo častno priznanje za posebne zasluge pri varstvu kulturne dediščine in težavni interpretaciji fenomena norosti.
 

Dr. Alenka Pirman je doktorica heritologije, umetnica in publicistka. Posveča se proučevanju produkcije (sporne) kulturne dediščine in umetniško-raziskovalnemu delu na prepletu umetnostnega in muzealskega polja.
 
 

Anmeldung zur Zusendung von Informationen
 

Falls Sie über die aktuellen Ereignisse im Museum des Wahnsinns informiert werden möchten, schicken Sie uns bitte eine Anmeldung an unsere e-Mail Adresse.
 

Mit der Eintragung Ihrer e-Mail Adresse stimmen Sie zu, dass wir Sie über die Aktivitäten des Museums des Wahnsinns informieren. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Datenschutzes versichern wir Ihnen, dass wir Ihre e-Mail Adresse nicht für andere Zwecke verwenden oder an Dritte weiterleiten werden. Falls Sie die Informationen des Museums des Wahnsinns nicht mehr erhalten wollen, teilen Sie uns das bitte über info@muzejnorosti.eu mit und wir werden Ihre e-Mail Adresse umgehend aus dem Verteiler löschen. Danke für Ihr Vertrauen.

In welcher Sprache Sie den Newsletter erhalten möchten