Skip to main content
Projekt Obvezna smer DI

Obvezna smer DI

V projektu Obvezna smer DI bodo različni akterji informirani o obveznostih Republike Slovenije, ki izvirajo iz Konvencije o pravicah ljudi z oviranostmi ter z njimi povezanimi Smernicami ZN za dezinstitucionalizacijo.

Muzej norosti si je ustvaril posebno mesto na presečišču kulture, sociale, izobraževanja in pričanja za ljudi, ki so v zavodih za dolgotrajno oskrbo še danes samo zato, ker v Sloveniji zaostajamo z organizacijo izvajanja podpornih storitev v skupnosti. Dezinstitucionalizacija v središče postavlja proces preselitve ljudi iz posebnih socialno varstvenih zavodov, kjer so sistemsko segregirani in socialno izključeni, nazaj v skupnost, kjer bodo na voljo storitve. Med splošno javnostjo, politiki in odločevalci ni znano, da so ljudem v zavodih sistemsko kršene človekove pravice. Velja široko sprejeto prepričanje, da je tam zanje dobro poskrbljeno. Ker je Slovenija v procesu priprave Strategije za dezinstitucionalizacijo, obstaja tveganje, da bo znova preslišan glas nevidne manjšine razvrednotenih državljanov in državljank.

V projektu Obvezna smer DI bodo različni akterji informirani o obveznostih Republike Slovenije, ki izvirajo iz Konvencije o pravicah ljudi z oviranostmi ter z njimi povezanimi Smernicami ZN za dezinstitucionalizacijo. V času priprave strategije bomo ozaveščali javnost in odločevalce o osebnih izkušnjah ljudi in opozarjali na nevarnost, da se še naprej vzdržuje institucionalne storitve ali da te dobijo samo novo ime, npr. storitve v skupnosti, ki se bodo odvijale naprej po institucionalnih praksah (taki primeri so znani in nanje opozarjajo tudi Smernice ZN o dezinstitucionalizaciji).

Kontaktna oseba: Darja Farasin,

E-naslov: info@muzejnorosti.eu

Telefon: 031 238 877

Trajanje projekta: 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

Financer projekta: CNVOS - Projekt je sofinanciran iz sredstev Finančnega mehanizma EGP in Norveške

Impact4values

Aktuelle Ankündigungen

Anmeldung zur Zusendung von Informationen
 

Falls Sie über die aktuellen Ereignisse im Museum des Wahnsinns informiert werden möchten, schicken Sie uns bitte eine Anmeldung an unsere e-Mail Adresse.
 

Mit der Eintragung Ihrer e-Mail Adresse stimmen Sie zu, dass wir Sie über die Aktivitäten des Museums des Wahnsinns informieren. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Datenschutzes versichern wir Ihnen, dass wir Ihre e-Mail Adresse nicht für andere Zwecke verwenden oder an Dritte weiterleiten werden. Falls Sie die Informationen des Museums des Wahnsinns nicht mehr erhalten wollen, teilen Sie uns das bitte über info@muzejnorosti.eu mit und wir werden Ihre e-Mail Adresse umgehend aus dem Verteiler löschen. Danke für Ihr Vertrauen.

In welcher Sprache Sie den Newsletter erhalten möchten